ااخطاریه
اخطاريه < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

 

pdf

اخطاریه  شماره 2

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي از عصر دوشنبه 1398/02/02 با عبور موج ناپایدار در تراز میانی جو و  سامانه پرفشار از شمال دریای خزر، شاهد شمالی شدن جریان هوا و وزش باد شدید در فراساحل و سواحل استان خواهیم بود، که در نتیجه آن دریا مواج و توفانی خواهد شد، این وضعیت تا ظهر چهارشنبه 1398/02/04 ادامه خواهد داشت.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد 15 تا 20 متر بر ثانیه (54 تا 72 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

همچنین بيشينه ارتفاع موج بین 3.0 تا 4.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی از فعالیت در دریا از عصر دوشنبه 1398/02/02 تا ظهر چهارشنبه 1398/02/04 خوداری نمایند.

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 1 سال 1398

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي از غروب یکشنبه 04/01/1398 با نفوذ یک سامانه بارشی، شاهد شمالی شدن جریان هوا و وزش باد شدید در فراساحل و سواحل استان خواهیم بود، که در نتیجه آن دریا مواج خواهد شد، این وضعیت تا صبح چهارشنبه 07/01/1398 ادامه خواهد داشت.

 بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد تا 15 متر بر ثانیه (54 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

 همچنین بيشينه ارتفاع موج نیز تا 4.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی به خصوص صیادان و دریانوردان از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 20

به اطلاع كليه فعالان و بهره ‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي از عصر یکشنبه 1397/12/26 با نفوذ یک سامانه سرد و بارشی، شاهد شمالی شدن جریان هوا و وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید در فراساحل و سواحل استان خواهیم بود، که در نتیجه آن دریا مواج و توفانی خواهد شد، این وضعیت تا صبح جمعه 1397/01/02 ادامه خواهد داشت.

 

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک سواحل 20 متر بر ثانیه (72کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل 25 متر بر ثانیه (90 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود. 

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 4.0 تا 5.0 متر برآورد می‌شود. 

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی اعم از دریانوردان، صیادان و نیروی دریایی و ... از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 19

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي از صبح سه‎ شنبه 97/11/30 با نفوذ یک سامانه سرد و بارشی، شاهد شمالی شدن جریان هوا و وزش باد نسبتاً شدید در فراساحل و سواحل استان خواهیم بود، که در نتیجه آن دریا به تدریج مواج خواهد شد، که این وضعیت تا یعدازظهر پنج‎شنبه 97/12/02 ادامه خواهد داشت.

 بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک سواحل و دور از ساحل 15 متر بر ثانیه(54 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود. 

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 3.0 تا 3.5 متر برآورد می‌شود.

 بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی اعم از دریانوردان، صیادان و نیروی دریایی و ... از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 18

 به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي از بامداد یکشنبه 1397/11/14 با نفوذ یک سامانه سرد و بارشی، شاهد شمالی شدن جریان هوا و وزش باد شدید در فراساحل و سواحل استان خواهیم بود، که در نتیجه آن دریا به تدریج مواج خواهد شد، که این وضعیت تا ظهر سه‎شنبه 1397/11/16 ادامه خواهد داشت.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک سواحل و دور از ساحل تا 18 متر بر ثانیه(65 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

 همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از تا 3.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی اعم از دریانوردان، صیادان و نیروی دریایی و ... از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

 

pdf

اخطاریه  شماره 17

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي از بامداد سهشنبه 97/11/09 با نفوذ یک سامانه سرد و بارشی، شاهد شمالی شدن جریان هوا و وزش باد شدید در فراساحل و سواحل استان خواهیم بود، که در نتیجه آن دریا به تدریج مواج و توفانی خواهد شد، که این وضعیت تا صبح پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

 

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک سواحل و دور  از ساحل تا 18 متر بر ثانیه  (65 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

 

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 3.5 تا 4.5 متر برآورد می‌شود.

 

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی اعم از دریانوردان، صیادان و نیروی دریایی و ... از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

 

pdf

اخطاریه  شماره 16

25/10/1397

 

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي از صبح روز پنج شنبه 27/10/1397 شاهد نفوذ یک سامانه بسیار سرد و بارشی، شمالی شدن جریان هوا و وزش باد شدید و بسیار شدید در فراساحل و سواحل استان، رگبار و رعد و برق و احتمال بارش مخلوط برف و باران خواهیم بود که در نتیجه آن دریا از ظهر پنج‏شنبه به تدریج مواج و توفانی خواهد شد.

 

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در اوج فعالیت سامانه در شب پنج‏شنبه در نزدیک سواحل تا 25 متر بر ثانیه (90 کیلومتر بر ساعت) و دور  از ساحل تا 30 متر بر ثانیه (110 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

 

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 4.5 تا 5.5 متر برآورد می‌شود.

 

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی اعم از دریانوردان، صیادان و نیروی دریایی و ... از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 15

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي و با توجه به شمالی شدن جریان هوا و وزش باد شدید در نزدیک ساحل، و بسیار شدید در دور از ساحل از بامداد پنجشنبه 1397/10/20، دریا به تدریج از سمت غرب مواج و توفانی خواهد شد، این وضعیت تا غروب جمعه 97/10/21 ادامه خواهد داشت.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در اوج فعالیت سامانه در نزدیک سواحل 15 متر بر ثانیه             ( 54کیلومتر بر ساعت) و دور  از ساحل 20 متر بر ثانیه (72 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 3.5  تا 4.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی از فعالیت در دریا خوداری نمایند

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 14

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي و با توجه به شمالی شدن جریان هوا و وزش باد شدید از صبح جمعه 97/10/07  و بسیار شدید از بعدازظهر جمعه 97/10/07 ، دریا به تدریج از سمت غرب مواج و توفانی خواهد شد، این وضعیت تا بامداد یکشنبه 97/10/09 ادامه خواهد داشت.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در اوج فعالیت سامانه در غروب جمعه در نزدیک ساحل و دور  از ساحل 25 متر بر ثانیه (90 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 3.5  تا 4.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 13

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي و با توجه به شمالی شدن جریان هوا و وزش بادهای شدید، از اواخر وقت جمعه 97/09/02  دریا به تدریج از سمت غرب مواج و توفانی خواهد شد، این وضعیت تا بعدازظهر یکشنبه 97/09/04 ادامه خواهد داشت.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در اوج فعالیت سامانه در روز ‏شنبه در نزدیک ساحل تا 20 (72 کیلومتر بر ساعت) و دور  از ساحل تا 25 متر بر ثانیه (90 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 3.5  تا 4.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

توصیه صیادی:

پنجشنبه 01/09/1397: از بامداد تا عصر صید کیلکا و پره توصیه نمی شود.

جمعه 02/09/1397: صید کیلکا و پره توصیه می‌‎شود.امّا از اواسط شب ممنوع می‎باشد.

شنبه 03/09/1397: از بامداد صید کیلکا و پره مطلقاً ممنوع است.

یکشنبه 04/09/1397: تا عصر صید کیلکا و پره ممنوع است. پس از آن بلامانع است.

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 12

1397/08/14

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي و با توجه به شمالی شدن جریان هوا و وزش بادهای شدید، از بامداد سه‏شنبه 97/08/15 دریا به تدریج از سمت غرب مواج و توفانی خواهد شد، و از صبح سه‏شنبه مناطق مرکزی و شرقی را دربر خواهد گرفت. این وضعیت تا ظهر جمعه 97/08/18 ادامه خواهد داشت.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در اوج فعالیت سامانه در روز سه‏شنبه در نزدیک ساحل تا 13 (47 کیلومتر بر ساعت) و دور  از ساحل   تا 17 متر بر ثانیه (61 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 3.0  تا 4.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

توصیه صیادی:

سه‏شنبه 15 آبان 97: از بامداد برای غرب و از صبح برای مرکز و شرق دریا مواج و طوفانی بوده، هرگونه صیادی ممنوع می باشد.

چهارشنبه 16 آبان 97: دریا مواج بوده، صیادی توصیه نمی‎شود.

پنجشنبه 17 آبان 97: دریا مواج بوده، صیادی توصیه نمی‎شود.

جمعه 18 آبان 97: تا ظهر صیادی توصیه نمی‏شود،از بعدازظهر با کاهش ارتفاع موج وصلاحدید مسئولان مربوطه بلامانع می باشد.

شنبه 19 آبان 97: صیادی بلامانع است.

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 11

1397/08/03

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي و با توجه به شمالی شدن جریان هوا و وزش بادهای شدید، از شامگاه جمعه 97/08/04  دریا به تدریج از سمت غرب مواج و توفانی خواهد شد، این وضعیت تا غروب یکشنبه 97/08/06 ادامه خواهد داشت.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک ساحل تا 12 (43 کیلومتر بر ساعت) و دور  از ساحل   تا 15 متر بر ثانیه (54 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 3.0  تا 4.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

توصیه صیادی:

پنجشنبه 3 آبان 97: شرایط برای صیادی مساعد است.

جمعه 4 آبان 97: تا شامگاه شرایط برای صیادی مساعد، اما از اواسط شب صیادی مجاز نمی باشد.

شنبه 5 آبان 97: دریا مواج و طوفانی بوده، هر گونه صیادی ممنوع می باشد.

یکشنبه 6 آبان 97: تا اوایل شب صیادی ممنوع، اما در صورت بهبود شرایط صید کیلکا با تشخیص و نظارت مسئولان شیلات بلامانع می باشد.

دوشنبه 7 آبان 97: صیادی بلامانع است اما صید پَره با احتیاط انجام شود.

 

pdf

اخطاریه  شماره 10

1397/07/12

به اطلاع كليه فعالان و بهره‏برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي و با توجه به شمالی شدن جریان هوا و وزش بادهای بسیار شدید، از بعدازظهر جمعه 13/07/97  دریا به تدریج از سمت غرب مواج و توفانی خواهد شد.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک ساحل تا 20 (72 کیلومتر بر ساعت)  و دور  از ساحل   تا 25 متر بر ثانیه (90 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 4.0  تا 5.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی از فعالیت در دریا خوداری نمایند.

 

توصیه صید کیلکا: با توجه به نامساعد بودن دریا و وزش باد از بعدازظهرجمعه 13/07/97  تا بامداد دوشنبه 16/07/1397 ، شرایط برای صید کیلکا مناسب نمی باش

 

 

 

 

 

 

 

pdf

 

اخطاریه  شماره 9

1397/07/03

 به اطلاع كليه فعالان و بهره برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از اواخر وقت چهارشنبه و بامداد پنجشنبه 05/07/97  جریان هوا شمالی شده وزش باد شدید در فراساحل آغاز می‏شود. این سامانه بارشی از صبح پنج‏شنبه به تدریج از سمت غرب، مناطق ساحلی استان مازندران را در برگرفته، شاهد وزش باد و مواج شدن دریا خواهیم بود. دریا تحت تأثیر این سامانه تا اواخر وقت جمعه مواج خواهد بود.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک ساحل تا 12 و دور از ساحل تا 15 متر بر ثانیه (54  کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل استان تا 2.5 و دور از ساحل تا 3.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود طی این مدت، کلیه فعالان دریایی نسبت به فعالیت در دریا مراقبت‏های لازم را بعمل آورند.

توصیه صید کیلکا: با توجه به نامساعد بودن دریا و وزش باد از بامداد پنجشنبه 05/07/97، دریا مواج بوده، شرایط برای صید کیلکا مناسب نمی باشد.

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 8

1397/05/27

 به اطلاع كليه فعالان و بهره برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از عصر شنبه 97/05/27  انتظار وزش باد شدید از سمت شمال غرب و غرب خواهیم داشت که پیامد آن دریا مواج خواهد شد.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک ساحل و دور از ساحل 15 تا 18 متر بر ثانیه (54  تا 65 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

همچنین بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان از 2.5  تا 3.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی نسبت به فعالیت در دریا مراقبت‏های لازم را بعمل آورند.

توصیه شنا: توصیه میشودکلیه مسئولان دستگاههای اجرایی و طرحهای سالمسازی دریای خزر و همچنین دیگر کاربران بخش شنا از بعدازظهر شنبه 97/05/27 تا روز سهشنبه 97/05/30 تمهیدات و اقدامات لازم جهت جلوگیری از شنای هموطنان عزیز در دریا را بعمل آورند.

توصیه صید کیلکا: با توجه به نامساعد بودن دریا و وزش باد از عصر شنبه 97/05/27، شرایط برای صید کیلکا مناسب نمی باشد.

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 7

1397/05/17

 

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از عصر پنجشنبه 97/05/18 با گذر یک جبهه سرد از نیمه جنوبی دریای خزر شاهد وزش باد شدید از سمت غرب و شمال غرب خواهیم بود که پیامد آن دریا مواج شده تا روز یکشنبه تداوم خواهد داشت.

بر این اساس  بیشینه سرعت وزش باد در اواخر وقت جمعه و بامداد شنبه در نزدیک سواحل 17 متر بر ثانیه (61 کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل 20 متربرثانیه (72 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

ضمناً بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل استان تا 2.5 متر و در فراساحل نیز تا 3.5 متر برآورد می‌شود.

توصیه شنا: با توجه به مواج بودن دریا از شب پنج شنبه تا یکشنبه شنا ممنوع می باشد و توصیه میشودکلیه مسئولان دستگاههای اجرایی و طرحهای سالمسازی دریای خزر و همچنین دیگر کاربران بخش شنا طی این مدت اقدامات لازم جهت جلوگیری از شنای هموطنان عزیز در دریا را بعمل آورند.

توصیه صید کیلکا: با توجه به سرعت وزش باد و ارتفاع موج پیش بینی شده، امکان صیادی از فردا شب تا یکشنبه وجود ندارد و توصیه می شود صیادان طی این مدت از رفتن به دریا خودداری نمایند.

 

 

 

 

pdf

 

اخطاریه شماره 6

1397/05/13

به اطلاع كليه فعالان و بهره برداران درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏‏ ‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از بامداد یکشنبه 14/05/97 شاهد وزش باد از سمت غرب خواهیم بود که به تدریج باعث افزایش ارتفاع موج در نزدیک سواحل مازندران خواهد شد به طوری که از ظهر یکشنبه دریا به تدریج از غرب استان مواج خواهد شد.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 10 متر بر ثانیه (36 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

این در حالی است که بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل و دور از ساحل استان تا 2.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود با توجه به شرایط ذکر شده، کلیه فعالان دریایی نسبت به فعالیت در دریا مراقبت‏های لازم را بعمل آورند.

توصیه شنا: توصیه میشودکلیه مسئولان دستگاههای اجرایی و طرحهای سالمسازی دریای خزر و همچنین دیگر کاربران بخش شنا از بامداد یکشنبه 14/05/97  تمهیدات و اقدامات لازم جهت جلوگیری از شنای هموطنان عزیز در دریا را بعمل آورند.

توصیه صید کیلکا: با توجه به نامساعد بودن دریا از ظهر یکشنبه 14/05/97 شرایط برای صید کیلکا مناسب نمی باشد.

 

 

 

 

pdf

 

اخطاریه  شماره 5

1397/04/21

  به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از ظهر جمعه 97/04/22 به تدریج شاهد وزش باد نسبتاً شدید از سمت غرب و شمال غرب خواهیم بود که تا شب بر شدت آن افزوده می‏شود و پیامد آن دریا ابتدا نسبتاً مواج و به تدریج مواج خواهد شد.

بر این اساس  بیشینه سرعت وزش باد در اواخر شب جمعه و بامداد شنبه در نزدیک سواحل 13 متر بر ثانیه (47 کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل 15 متربرثانیه (54 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل استان تا 2.5 متر و در فراساحل نیز تا 3.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‏شود کلیه فعالان دریایی اعم از صیادان و گردشگران و مسافران علاقمند به شنا و قایقرانان طی این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند و مسئولان مربوطه تمهیدات لازم را بیاندیشند.

 

 

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 4

1397/03/05

  به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از بامداد یکشنبه 97/03/06 تا بعدازظهر دوشنبه 97/03/07 با تغییر جهت جریان هوا، شاهد وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید از سمت غرب و شمال غرب در سواحل استان خواهیم بود که پیامد آن دریا مواج و توفانی خواهد شد.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک سواحل 12 متر بر ثانیه (43 کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل 16 متربرثانیه (58 کیلومتر بر ساعت) پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در نزدیک سواحل استان تا 3.0 متر و در فراساحل نیز تا 4.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‏شود کلیه فعالان دریایی از فعالیت در دریا خودداری نمایند. ضمناً طی این مدت شنا ممنوع می‎باشد.

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 3

1397/02/08

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از صبح یکشنبه 97/02/09 با تغییر جهت جریان هوا، شاهد وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید از سمت غرب و شمال غرب در سواحل استان خواهیم بود که پیامد آن دریا مواج خواهد شد.

بر این اساس طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در نزدیک سواحل تا 17 متر بر ثانیه (61 کیلومتر بر ساعت)و دور از ساحل 20 متربرثانیه(72 کیلومتر بر ساعت)پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در روز یکشنبه در نزدیک سواحل استان تا 2.5 و در فراساحل نیز تا 3.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‏شود کلیه فعالان دریایی طی امشب و فردا از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 2

1397/01/14

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از بامداد چهارشنبه (97/01/15)، همزمان با عبور یک سامانه جوی ناپایدار از منطقه، شاهد وزش باد شدید از سمت غرب تا شمال غربی خواهیم بود که پیامد آن دریای خزر مواج خواهد شد.

بر این اساس طیّ این مدت بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل و نزدیک به سواحل 18 متر بر ثانیه (65  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به سواحل تا 3.0 متر و در فراساحل تا 4.0 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 1

1397/01/09

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از بعدازظهر جمعه (97/01/10)، همزمان با عبور یک سامانه جوی ناپایدار از منطقه، شاهد وزش باد شدید از سمت شمال و شمال غربی خواهیم بود که پیامد آن دریای خزر مواج خواهد شد. اوج فعالیت این سامانه در بامداد شنبه خواهد بود و این وضعیت تا ظهر یکشنبه 12 فروردین 97 ادامه خواهد داشت.

بر این اساس طیّ این مدت بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل و نزدیک به سواحل تا 20 متر بر ثانیه (72  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به سواحل تا 3.7 متر و در فراساحل تا 4.5 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 18

1396/12/28

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از بعدازظهر چهارشنبه (01/01/97)، شاهد وزش باد شدید از سمت شمال و شمال غربی خواهیم بود که پیامد آن دریای خزر مواج خواهد شد، که این وضعیت تا پایان پنج‏شنبه 02 فروردین 97 ادامه خواهد داشت.

بر این اساس طیّ این مدت بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل و نزدیک به سواحل تا 20 متر بر ثانیه (72  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به سواحل تا 3.0 متر و در فراساحل تا 4.0 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 17

1396/12/24

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از اواخر وقت جمعه (96/12/25) تا بعدازظهر یکشنبه(96/12/27) ، شاهد وزش باد شدید غربی تا شمال‏غربی همراه با بارندگی خواهیم بود که پیامد آن مواج و توفانی شدن دریا  خواهد بود.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل و نزدیک به سواحل تا 20 متر بر ثانیه (72  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به سواحل تا 3.0 متر و در فراساحل تا 4.0 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 16

1396/12/17

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از بعدازظهر جمعه (96/12/18) تا صبح یکشنبه(96/12/20) ، شاهد وزش باد شدید شمال تا شمال‏غربی همراه با بارندگی خواهیم بود که پیامد آن مواج و توفانی شدن دریا  خواهد بود.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک به سواحل تا 25 متر بر ثانیه (90 کیلومتر بر ساعت) و در فراساحل تا 20 متر بر ثانیه (72  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به سواحل تا 3.0 متر و در فراساحل تا 4.0 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

pdf

اخطاریه  شماره 15

1396/11/24

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از بامداد چهارشنبه (9611/25) تا صبح پنج‎شنبه(96/11/26) همزمان با عبور یک ناوه در تراز میانی جو از روی دریای خزر و شمالی شدن جریانات سطح زمین، شاهد وزش باد شدید شمالی همراه با بارندگی خواهیم بود که پیامد آن مواج شدن دریا  خواهد بود.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک به سواحل تا 17 متر بر ثانیه (60 کیلومتر بر ساعت) و در فراساحل تا 20 متر بر ثانیه (72  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به سواحل غربی و مرکزی تا 3.0 متر و در فراساحل تا 4.0 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 14

1396/11/05

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از بعدازظهر شنبه (96/11/07) تا صبح دوشنبه(96/11/09) همزمان با عبور یک ناوه در تراز میانی جو از روی دریای خزر و شمالی شدن جریان سطح زمین، شاهد وزش باد شدید شمالی  همراه با بارندگی خواهیم بودکه پیامد آن مواج شدن دریا  خواهد بود.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک به سواحل تا 17 متر بر ثانیه (60 کیلومتر بر ساعت) و در فراساحل تا 20 متر بر ثانیه (72  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به سواحل غربی و مرکزی تا 3.5 متر و در فراساحل تا 4.5 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 13

24/10/1396

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از صبحگاه شنبه (30/10/96) همزمان با عبور یک ناوه در تراز میانی جو از روی دریای خزر و شمالی شدن جریان سطح زمین، شاهد وزش باد شدید شمالی و شمال غربی همراه با بارندگی خواهیم بودکه پیامد آن مواج و توفانی شدن دریا در خواهد بود.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک به سواحل غربی و مرکزی تا 15 متر بر ثانیه (54 کیلومتر بر ساعت) و در فراساحل تا 20 متر بر ثانیه (72  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به سواحل غربی و مرکزی تا 2.5 متر و در فراساحل تا 3.5 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

pdf

اخطاریه  شماره 12

1396/10/24

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از صبحگاه دو‏شنبه (96/10/25) همزمان با عبور یک ناوه در تراز میانی جو از روی دریای خزر و شمالی شدن جریان سطح زمین، شاهد وزش باد شدید شمالی و شمال غربی همراه با بارندگی خواهیم بودکه پیامد آن مواج و توفانی شدن دریا در مناطق مرکزی و غربی سواحل خواهد بود.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک به سواحل غربی و مرکزی تا 20 متر بر ثانیه (72 کیلومتر بر ساعت) و در فراساحل تا 25 متر بر ثانیه (90  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به سواحل غربی و مرکزی تا 3.0 متر و در فراساحل تا 4.5 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 11

1396/10/19

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از صبحگاه چهار‏شنبه (20/10/96) همزمان با عبور سریع یک ناوه در تراز میانی جو از روی دریای خزر و شمالی شدن جریان سطح زمین، شاهد وزش باد شدید شمالی و شمال غربی در دریا و مناطق نزدیک به سواحل جنوبی همراه با رگبار باران و رعد و برق خواهیم بود که پیامد آن دریا مواج و توفانی خواهد شد.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک به ساحل تا 18 متر بر ثانیه (65 کیلومتر بر ساعت) و در فراساحل تا 25 متر بر ثانیه (90  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به ساحل تا 3.5 متر و در فراساحل تا 4.5 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 10

1396/09/14

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از شامگاه چهار‏شنبه (96/09/14) با ورود یک سامانه ناپایدار از سمت غرب به سواحل استان مازندران، شاهد وزش باد شدید و گاهی بسیار شدید غربی و شمال غربی در مناطق نزدیک به ساحل همراه با رگبار باران خواهیم بود که پیامد آن دریا مواج و توفانی خواهد شد. اوج فعالیت این سامانه در سواحل استان از ظهر پنج شنبه تا بامداد جمعه می‏ باشد.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک به ساحل تا 20 متر بر ثانیه (72 کیلومتر بر ساعت) و در فراساحل تا 25 متر بر ثانیه (90  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به ساحل تا 3.0 متر و در فراساحل تا 4.0 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی و نفتی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 9

1396/09/01

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از بامداد پنج‏شنبه (96/09/02) با ورود یک سامانه ناپایدار به نوار جنوبی دریای خزر شاهد وزش باد شدید در فراساحل و باد نسبتاً شدید و گاهی شدید در مناطق نزدیک به ساحل از سمت شمال، همراه با رعد و برق و رگبار باران در مناطق ساحلی و دور از ساحل خواهیم بود که پیامد آن دریا مواج و توفانی خواهد شد.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک به ساحل تا 16 متر بر ثانیه (حدود 60 کیلومتر بر ساعت) و در فراساحل تا 20 متر بر ثانیه (حدود 70  کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به ساحل تا 2.5 متر و در فراساحل تا 3.5 متر مورد انتظار است.

بنابراین، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و حتی شرکت های کشتیرانی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 8

1396/07/23

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی از عصر روز دوشنبه (24/07/96) با ورود یک سامانه پرفشار به نوار جنوبی دریای خزر شاهد وزش باد شدید و گاهی خیلی شدید از سمت شمال و شمال غرب، همراه با رعد و برق و رگبار باران در مناطق ساحلی و دور از ساحل خواهیم بود که پیامد آن دریا مواج و توفانی خواهد شد.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک به ساحل تا 25 متر بر ثانیه (90 کیلومتر بر ساعت) و در فراساحل تا 30 متر بر ثانیه (110 کیلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

همچنین بیشینه ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک به ساحل تا 3.5 متر و در فراساحل تا 4.5 متر مورد انتظار است.

بنابراین با توجه به شدت بالای این سامانه، توصیه می شود کلیه فعالان دریای خزر اعم از صیادان کیلکا و ماهیان خاویاری و تعاونی های پره و همچنین شناورهای گردشگری و دریابانی ها و شرکت های کشتیرانی در سواحل مازندران طیّ این مدت از فعالیت در دریا خودداری نمایند.

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 7

1396/07/18

  به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از بعدازظهر روز چهارشنبه  96/07/19 از سمت غرب استان شاهد شروع وزش بادهای شمالی و شمال شرقی خواهیم بود که به تدریج موجب موّاج شدن دریا خواهد شد. لازم به ذکر است، این وضعیت تا آخر هفته ادامه خواهد داشت.

طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل استان 20 متر بر ثانیه (72 کیلومتر بر ساعت) و در سواحل  15 متر بر ثانیه (54 کیلومتر بر ساعت) با جهت غالب شمالی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل استان تا 3.5 و در نزدیک سواحل  2.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه ما به فعالان  دریایی به خصوص صیادان پره، کیلکا و ماهیان خاویاری و همچنین پرورش دهندگان ماهی در قفس این است که از بعدازظهر روز چهارشنبه  96/07/19  نسبت به فعالیت در دریا خوداری کنند.

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 5

1396/06/15 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند، بر اساس تجزيه و تحليل آخرین نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از فردا شب (پنجشنبه 96/06/16)  به تدریج انتظار ورود یک سامانه ناپایدار جوّی را خواهیم داشت که پیامد آن از بامداد جمعه شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و مواج شدن دریا در سواحل و دور از سواحل دریای مازندران خواهیم بود.

بر این اساس بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل استان تا  27  متر بر ثانیه (100 کیلومتر بر ساعت) و در نزدیک سواحل تا 20 متر بر ثانيه (70 کیلومتر بر ساعت) با جهت غالب شمالی پیشبینی میشود که در بامداد و صبح روز جمعه انتظار وقوع آن را داریم.

همچنین بيشينه ارتفاع موج در مناطق فراساحل تا 5.5 و در نزدیک سواحل تا 3.5 و حتی 4 متر برآورد می‌شود.

بنابراین با توجه به شدت بالای این سامانه، از اواخر ساعات پنج شنبه 16 شهریور 96 تا پایان وقت روز شنبه، کلیه فعالیت‏های دریایی اعم از صیادی، حمل و نقل دریایی، گردشگری و شنا ممنوع اعلام می‏گردد و توصیه میشود مسئولان مربوطه در استانداری و فرمانداری ‏های شهرستان های  ساحلی، هلال احمر، بنادر و دریانوردی، شیلات، نیروی انتظامی و دریابانی‏ها، مدیران گردشگری، طرح های شنا و پلاژهای ساحلی آمادگی لازم برای مواجهه با این سامانه را داشته باشند.

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 4

1396/04/14

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از بعدازظهر چهارشنبه 96/04/14  به تدریج شاهد وزش باد شدید خواهیم بود، که پیامد آن مواج شدن دریا می‎باشد.

طی این مدت بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل استان تا 20 و در سواحل 15 متر بر ثانيه که جهت غالب آن غربی تا شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق فراساحل 3.5 و در سواحل 2.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین برای گردشگران و علاقمندان به شنا،از بعدازظهر چهارشنبه تا یکشنبه  شنا ممنوع می‌باشد، مدیران طرح‌های دریا، هلال احمر، فرمانداران شهرستان‌های ساحلی و سایر فعالان درياي خزر از قبیل شیلات، بنادر و دریانوردی و.... نیز نسبت به وضعیت اعلام شده آمادگی داشته باشند.

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 3

1396/02/20     

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از ظهر روز پنجشنبه 96/02/21 از سمت غرب استان شاهد وزش باد شديد و  پیامد آن مواج و طوفانی شدن دريا هستيم که تا اطلاع ثانوی این وضعیت ادامه خواهد داشت.

بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل استان 22 و در سواحل 18 متر بر ثانيه که جهت غالب آن شمال تا شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق فراساحل 4/0 و در سواحل 3/0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود،کلیه فعالان درياي خزر و گردشگران عزیز در استان مازندران نسبت به فعالیت در دریا هوشیار باشند.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf

اخطاریه  شماره 2

1396/02/04

 در ادامه اطلاعیه شماره 5 در خصوص وضعیت دریا در روز دوشنبه 96/02/04 که به وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا اشاره دارد، نقشه های پیش یابی هواشناسی و خروجی مدل های جوی و دریایی نشان دهنده باد شدید در فراساحل و سواحل و مواج و طوفانی شدن دریا از ظهر روز سه شنبه 96/02/05 می باشند.

بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل استان 20 و در سواحل 18 متر بر ثانيه که جهت غالب آن شمال تا شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق فراساحل 3/5 و در سواحل 3/0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود،کلیه فعالان درياي خزر در استان مازندران نسبت به فعالیت در دریا هوشیار باشند.        

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf

 اخطاریه  شماره 01

19/1396/01

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بامداد روز دوشنبه 96/01/21 از سمت غرب استان شاهد وزش باد شديد و مواج شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل و سواحل استان 20 متر بر ثانيه که جهت غالب آن شمال تا شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق فراساحل 3.0 و در سواحل 2.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان و دریانوردان،و همچنین ارگان‏های امدادی از بامداد روز دوشنبه 96/01/21 با نسبت به فعالیت در دریا هوشیار باشند.

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf

 اخطاریه  شماره 27

1395/12/28

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از صبح روز یکشنبه 95/12/29 از سمت غرب استان شاهد وزش باد شديد و مواج شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل استان 25 و در سواحل 20 متر بر ثانيه که جهت غالب آن شمال غربی تا غرب پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق فراساحل تا  3.0 و در سواحل 2.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان و دریانوردان،و همچنین ارگان‏های امدادی از صبح روز یکشنبه 95/12/29 با نسبت به فعالیت در دریا هوشیار باشند.

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf

 اخطاریه  شماره 26

1395/11/28

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از اواخر وقت پنجشنبه 28/11/95 از سمت غرب استان شاهد وزش باد بسیار شديد و طوفانی شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل استان 25 و در سواحل 20 متر بر ثانيه که جهت غالب آن شمالی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق فراساحل تا  4.5 و در سواحل 3.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، مسئولان بنادر ، شیلات ، دریابانی، مدیریت بحران، هلال احمر،نیروی دریایی ارتش و سپاه، شرکتهای کشتیرانی و نفتی و تعاونی‌های صیادی از هرکونه فعالیت دریایی جلوگیری بعمل آورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf

 اخطاریه  شماره 25

برای فعالان حمل و نقل بین المللی

از عرض 40 تا 43 درجه شمالی

1395/11/04

 

به اطلاع فعالان در عرصه حمل و نقل بین المللی در درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از ظهر روز سه شنبه 95/11/05 از عرض 40 درجه تا 43 درجه شمالی دریای خزر شاهد وزش باد بسیار شديد و طوفانی شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در برخی نقاط مورد اشاره تا 30 متر بر ثانيه و جهت غالب آن جنوبی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج نیز در مناطق مورد اشاره تا  5.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، که این دسته از فعالان (حمل و نقل بین المللی )، از ظهر روز سه شنبه 95/11/05 لغایت بعدازظهر روز چهارشنبه 95/11/06 با هماهنگی مسئولان مربوطه نسبت به فعالیت در دریا مراقبت های لازم را به عمل آورند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf

 

 

اخطاریه  شماره 24

1395/09/24

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بعدازظهر روز چهارشنبه 1395/09/24 از سمت غرب استان شاهد وزش باد شديد و طوفانی شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در سواحل و دور از ساحل مرکز و غرب استان 20 متر بر ثانيه و در سواحل و دور از ساحل شرق استان تا 15 متر بر ثانيه که جهت غالب آن شمالی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج درمرکز و غرب استان در مناطق دور از  ساحل تا  3.5 متر و در مناطق نزدیک ساحل تا 3.0 متر و برای دور از ساحل شرق استان 3.0 متر و  در مناطق نزدیک ساحل تا 2.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان و دریانوردان، از بعدازظهر روز چهارشنبه 1395/09/24 با هماهنگی مسئولان بنادر و شیلات نسبت به فعالیت در دریا مراقبت های لازم را به عمل آورند.   

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         pdf

  اخطاریه  شماره 23

1395/09/16

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از صبح روز پنج شنبه 95/09/18 در سواحل و فراساحل دریای مازندران، شاهد وزش باد شديد و پیامد آن مواج و طوفانی شدن دريا هستيم كه با  بارش باران و كاهش دما همراه خواهد بود.

بیشینه سرعت وزش باد در مناطق ساحلي 18 و فراساحل  22 متر بر ثانيه و جهت غالب آن شمال غربي پیش بینی می شود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق فرا‏ساحل تا  4.5 و  در مناطق نزدیک ساحل تا  3.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان و دریانوردان، از صبح روز پنج شنبه 95/09/18 از فعالیت در دریا اجتناب نمایند. 

                                                                                                               

سيد محمدرضا رضوي

مديركل

 

 

 

 اخطاریه  شماره 22

1395/09/14

  pdf

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از صبح روز سه شنبه 95/09/16  ‌به تدریج از سمت غرب سواحل و فراساحل دریای مازندران، شاهد وزش باد شديد و گاهی بسیار شدید و پیامد آن مواج و طوفانی شدن دريا هستيم كه همراه با  بارش باران و كاهش محسوس دما خواهد بود.

بیشینه سرعت وزش باد در مناطق ساحلي و فراساحل  25 متر بر ثانيه و جهت غالب آن شمال غربي پیش بینی می شود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق فرا‏ساحل تا  4.0 و  در مناطق نزدیک ساحل تا  3.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان و دریانوردان، از صبح روز سه شنبه 95/09/16 از فعالیت در دریا اجتناب نمایند. 

                                                                                                               

سيد محمدرضا رضوي

مديركل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخطاريه شماره 19

1395/08/12

 

پيرو اخطاريه شماره 18 و با توجه به تقويت سامانه ناپايدار جوي و عبور سريع يك ناوه عميق از تراز مياني جو، از ظهر امروز چهارشنبه 1395/8/12 مجدداً شاهد وزش باد شديد (گاهي بسيار شديد)،  توفاني شدن دريا، بارندگي و رعد و برق در مناطق ساحلي و دور از ساحل خواهيم بود كه اين وضعيت تا ظهر فردا پنج شنبه ادامه خواهد يافت.

 بيشينه سرعت وزش باد در برخي نقاط تا 25 متر بر ثانيه (90 كيلومتر بر ساعت) و جهت آن غالباً شمال غربي پيش بيني مي‌شود.

بيشينه ارتفاع موج در دور از ساحل 4 مترو نزديك به ساحل 3.5 متربرآورد مي‌شود.

بنابراين به كليه فعالان درياي خزر به ويژه صیادان و دریانوردان و نیروهای انتظامی و نظامی توصيه مي‌شود كه از فعالیت در دریاي خزر پرهیز نمایند.

 

 

سيد محمدرضا رضوي

مديركل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخطاریه شماره 18 – 95/08/11

اخطار توفان دريايي

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌از عصر روز سه شنبه 95/08/11 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد از غرب و شمال غرب خزر جنوبی خواهيم بود كه  مناطق ساحلی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و پيامد اين اتفاق افزايش ارتفاع موج خواهد بود.

سرعت وزش باد شديد تا حدود 20 متر بر ثانيه  پيش‌بيني مي‌شود. جهت وزش باد نيز شمالی تا شمال غربی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در دور از  ساحل حدود 4 متر و  سواحل حدود 3.5 متر برآورد می شود.

به این ترتیب توصیه می‏شود،کلیه فعالان در دریای خزر اعم ازصیادان و دریا نوردان و نیرو های انتظامی و نظامی از فعالیت در دریا پرهیز نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخطاریه شماره 17 – 95/07/25

اخطار توفان دريايي

اين اخطاریه در روز یک‌شنبه 25 مهر براي روز دوشنبه 26 مهر تا اواخر روز سه شنبه27 مهر صادر شده است

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌از صبح روز دوشنبه 95/07/26 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد از فرا ساحل خزر جنوبی خواهيم بود كه  به تدریج مناطق ساحلی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و پيامد اين اتفاق افزايش ارتفاع موج خواهد بود.

سرعت وزش باد شديد در دور از  ساحل غرب استان بیش از 20 متر بر ثانيه و در سواحل تا حدود 20 متر بر ثانيه  پيش‌بيني مي‌شود. جهت وزش باد نيز شمالی تا شمال شرقی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در دور از  ساحل حدود 4 متر و  سواحل حدود 3 متر برآورد می شود.

به این ترتیب توصیه می شود، از ظهر روز دوشنبه تا پایان روز سه شنبه مسئولان شیلاتی و بندری و نیروهای انتظامی و نظامی مراقبت های ویژه را به عمل آورده و فعالان دریای خزر از قبیل صیادان و دریا نوردان و صاحبان شناورهای سبک و سنتی از فعالیت در دریا پرهیز نمایند.

 

 

سید محمدرضا رضوی

مدیرکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخطاریه شماره 16 – 95/07/06

اخطار توفان دريايي

اين اخطاریه در روز سه‌شنبه 6 مهر براي ظهر چهارشنبه 7 مهر تا جمعه 9 مهر 95 صادر شده است

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند،  بر اساس تجربه و تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی، از بعد از ظهر روز چهارشنبه 95/7/07 شاهد وزش بادهای شدید و گاهی بسيار شدید شمالي و شمال غربي در فراساحل و سواحل جنوبي درياي خزر و توفانی شدن دریا خواهيم بود.

بیشینه سرعت وزش باد در اوج فعاليت سيستم  در فراساحل حدود 28 متر بر ثانیه (100 كيلومتر بر ساعت) و در سواحل احتمالاً بيش از 22 متر بر ثانیه (80 كيلومتر بر ساعت) پیش بینی می شود.

بیشینه ارتفاع موج در فراساحل تا حدود 4 متر و در نزدیک ساحل تا حدود 3 متر مورد انتظار است.

متذكر مي شود كه اوج فعالیت این سامانه در مازندران از اواخر ساعات چهارشنبه تا صبح پنجشنبه بوده و دريا طي روزهاي پنجشنبه توفاني و در روز جمعه مواج خواهد بود.

ضمنا طی این مدت توفان های تندری و رگبار را نیز انتظار داریم.

 

داداشی

مدیرکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخطاریه شماره 15 95/07/02

اين اخطاریه در روز جمعه 2 مهر براي ظهر شنبه 3 مهر تا دوشنبه 5 مهر 95 صادر شده است. 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند،  بر اساس تجربه و تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی و خروجی مدلهای عددی جوی و اقیانوسی، از ظهر روز شنبه شاهد تقویت جریانهای شمالی در فراساحل دریای خزر خواهیم بود که از بعدازظهر سواحل جنوبی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیامد این رویداد وزش بادهای شدید و گاهی خیلی شدید در فراساحل و سواحل و توفانی شدن دریا خواهد بود.

بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل بیش از 25 متر بر ثانیه و در سواحل گاهی تا 20 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

بیشینه ارتفاع موج در فراساحل تا حدود 4.5 متر و در نزدیک ساحل تا حدود 3 متر مورد انتظار است.

اگرچه اوج فعالیت این سامانه بامداد و صبح روز یکشنبه پیش بینی می شود اما وضعیت دریا تا روز دوشنبه همچنان مواج خواهد بود.

ضمنا طی این مدت توفان های تندری و رگبار را نیز انتظار داریم.

بنابراین برای بعدازظهر روز شنبه تا ظهر دوشنبه کلیه فعالیت های دریانوردی ممنوع می باشد.

 

 

 

 

 

داداشی

مدیرکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخطاریه شماره 14     95/06/20

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از بعداظهر روز شنبه مورخ 95/06/20  شاهد افزايش شدت وزش باد در فراساحل و به تدريج در سواحل می باشیم كه پيامد آن افزايش ارتفاع موج  خواهد بود.

بیشینه سرعت وزش باد شديد در فرا ساحل،تا 25 متر بر ثانيه و  در سواحل تا 17 متر بر ثانيه پيش‌بيني مي‌شود. جهت وزش باد نيز غالباً شمال غربی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در فرا ساحل به حدود 3.5 متر، و در سواحل به حدود 2.5 متر مورد انتظار است.

ضمنا برای بعداظهر روز شنبه و روز یکشنبه، وضعیت هوا در دریا بصورت رگبار باران پیش بینی می شود.

بنابراین طی روزهای شنبه ،یکشنبه و دوشنبه شنا  و صیادی و فعالیت های دریانوردی توصیه نمی شود.

 

 اداره هواشناسی دریایی

 

 

 

 

 

اخطاریه شماره 13   95/06/16

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از اواخر روز سه شنبه مورخ 95/06/16 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد شمالی در فراساحل می باشیم كه پيامد آن افزايش ارتفاع موج از بامداد روز چهارشنبه مورخ 95/06/17 در مناطق ساحلی خواهد بود.

بیشینه سرعت وزش باد شديد در فرا ساحل،تا 20 متر بر ثانيه و  در سواحل تا 15 متر بر ثانيه پيش‌بيني مي‌شود. جهت وزش باد نيز غالباً شمالی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در فرا ساحل به حدود 3 متر از عصر سه شنبه، و در سواحل به حدود 2 متر از بامداد چهارشنبه مورد انتظار است.

ضمنا برای عصر روز سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه وضعیت هوا در دریا بصورت بارندگی همراه با رعدوبرق پیش بینی می شود.

بنابراین طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شنا  و صیادی و فعالیت های دریانوردی توصیه نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين اخطاریه در روز پنجشنبه مورخه 95/06/11 براي اواخر روز ‌پنجشنبه 95/06/11 صادر شده است.

اخطاریه  شماره 12      09/06/95

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از اواخر ساعات پنجشنبه مورخ 11/06/95 به تدريج شاهد شمالي شدن جريان هوا و افزايش شدت وزش باد ابتدا در سواحل گيلان و سپس سواحل مازندران خواهيم بود. كه پيامد اين اتفاق مواج شدن دريا خواهد بود.

پيش‌بيني مي‌شود كه سرعت وزش باد شديد به خصوص در شرق گيلان و غرب مازندران، تا 18متر بر ثانيه برسد كه البته مقدار آن در فراساحل بيشتر هم خواهد بود. جهت وزش باد نيز غالباً شمالي خواهد بود.

همچنين پيش‌بيني مي‌شود بيشينه ارتفاع موج در مناطق دور از ساحل به حدود 3 متر و در مناطق نزديك به ساحل به حدود 2 متر برسد.

براي اوضاع جوي نيز طي اين مدت رگبار و رعد و برق را انتظار داريم.

كارشناس پيش‌بيني                                                                                    رئيس اداره هواشناسي دريايي

 

اداره هواشناسی دریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخطاریه شماره 11 95/05/24

اين اخطاریه در روز یک‌‌شنبه مورخه 95/05/24 براي بعداظهر روز ‌دوشنبه 95/05/25 صادر شده است. 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از بعداظهر دوشنبه مورخ 95/05/25 به تدریج با شمالی شدن جریان و افزایش شدت وزش باد از سمت غرب دریای خزر شاهد مواج شدن دریا خواهیم بود كه به تدريج سواحل مرکزی و شرقی استان را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.

بنابراین پيش‌بيني مي‌شود كه سرعت وزش باد در مناطق دور از ساحل تا 20  متر بر ثانيه و  برای نزدیک ساحل تا 15 متر بر ثانيه برسد. جهت وزش باد نيز شمالی گاهی شمال غربی خواهد بود.

همچنین پيش‌بيني مي‌شود بيشينه ارتفاع موج در مناطق دور از ساحل از 2.5  متر تجاوز نماید و در مناطق نزديك به ساحل تا حدود 2 متر هم برسد.

ضمنا وضع هوا در نیمه غربی دریای خزر ابری همراه با بارندگی، و برای نیمه شرقی دریای خزر با احتمال بارندگی پیش بینی می‎ ‎شود.

بنابراین طی این مدت صید و صیادی، شنا و فعالیت های تفریحی در دریا ممنوع می باشد. بنادر نیزجهت مواجهه با مشکلات بندری آمادگی کامل را داشته باشند. برای دیگر فعالان دریایی، دریا مناسب نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرکل

نوربخش داداشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخطاریه شماره 10 95/05/07

اين اخطاریه در روز پنج‌‌شنبه مورخه 95/05/07 براي صبح روز ‌جمعه 95/05/08 صادر شده است. 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از صبح روزجمعه مورخ 95/05/08 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد ابتدا در سواحل آستارا و سواحل غربی مازندران خواهيم بود كه به تدريج سواحل مرکزی و شرقی استان را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. پيامد آن دریا مواج خواهد شد.

بنابراین پيش‌بيني مي‌شود كه سرعت وزش باد شديد در مناطق دور از سواحل غربی خزر جنوبی، تا 20  متر بر ثانيه و  در سواحل شرقی تا 15 متر بر ثانيه برسد. جهت وزش باد نيز غالباً شمال غربی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق دور از سواحل غربی خزر جنوبی به بیش از 3  متر و در مناطق نزديك به ساحل به بیش از 2 متر خواهد رسيد.

اين شرايط در حالي اتفاق مي‌افتد كه اوضاع جوي طي اين مدت نيمه ابري تا ابری گاهی با رگبار باران  پيش‌بيني شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخطاریه شماره 09 95/04/31

اين اخطاریه در روز پنج‌‌شنبه مورخه 95/04/31 براي بامداد روز ‌شنبه 95/05/02 صادر شده است. 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از بامداد روزشنبه مورخ 95/05/02 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد ابتدا در سواحل گلستان و سواحل شرقي مازندران خواهيم بود كه به تدريج سواحل مرکزی و غربی استان مازندران را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. پيامد آن دریا مواج خواهد شد.

بنابراین پيش‌بيني مي‌شود كه سرعت وزش باد شديد در مناطق دور از ساحل، تا 18 متر بر ثانيه و  در سواحل تا 16 متر بر ثانيه برسد. جهت وزش باد نيز غالباً شمال غربي و غربي خواهد بود

بيشينه ارتفاع موج در مناطق دور از ساحل به بیش از 3  متر و در مناطق نزديك به ساحل به بیش از 2 متر خواهد رسيد.

اين شرايط در حالي اتفاق مي‌افتد كه اوضاع جوي طي اين مدت نيمه ابري تا ابری همراه با بارش پراکنده پيش‌بيني شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخطاریه  شماره 9508/د.ما-  95/04/20

اين  اخطاریه در روز یکشنبه 95/04/20 برای بعداظهر روز دوشنبه مورخه 95/04/21  صادر شده است.

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از بعداظهر روز دوشنبه مورخه 95/04/21 با شمالی شدن جریانات جوی  به تدریج از منطقه غرب دریای خزر شاهد افزايش شدت وزش باد و پیامد آن افزايش تدریجی ارتفاع موج  خواهيم بود. که با وجود کاهش شدت، این وضعیت  همچنان تا روز چهارشنبه مورخه 95/04/23 ادامه خواهد داشت.

بیشینه سرعت وزش باد در نواحی دور از ساحل تا 20 متر بر ثانیه و در نواحی ساحلی و نزدیک به آن تا   15 متر بر ثانیه و جهت آن غالبا شمالی  پیش بینی می شود.

بیشینه ارتفاع موج در نواحی دور از ساحل تا 3 متر و برای نواحی نزدیک  ساحل تا 2.5 متر  و برای نواحی  ساحلی تا 2 متر پیش بینی می شود.

بنابراین توصیه می شود، کلیه فعالان در دریا اعم از دریانوردان، صیادان، مسئولان بندری و شیلات، نیروهای نظامی وانتظامی و گارد ساحلی و گردشگران نسبت به فعالیت در دریا مراقبت های ویژه را اعمال نمایند. ضمنا طی این مدت شنا در دریا ممنوع می باشد.

 

 

 

اداره هواشناسی دریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخطاریه  شماره 9506/د.ما-  95/04/12

اين  اخطاریه برای بعداظهر روز شنبه مورخه 95/04/12 تا روز دوشنبه 95/04/14  صادر شده است.

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از صبح روز شنبه مورخه 95/04/19 به تدریج از منطقه غرب  برای مناطق دور از ساحل و گاهی برای مناطق نزدیک ساحل شاهد افزايش شدت وزش باد و به همراه آن افزايش ارتفاع موج  خواهيم بود.

بیشینه سرعت وزش باد برای دور از ساحل منطقه آستارا تا 20 متر بر ثانیه و برای بقیه مناطق دور از ساحل و کلیه مناطق نزدیک ساحل تا   15 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

ارتفاع  بيشينه موج برای کلیه مناطق دور از ساحل دریای خزر تا 2.5 متر  برای نزدیک ساحل تا 2 متر پیش بینی می شود.

 

 

 

 

 

اداره هواشناسی دریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين  اخطاریه در روز پنج شنبه مورخه 95/03/20 براي روز جمعه 95/03/21  صادر شده است.

اخطاریه  شماره 9505/د.ما-  95/03/20

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از روز جمعه مورخه 95/03/21 به تدریج از منطقه غرب شاهد افزايش شدت وزش باد و به همراه آن افزايش ارتفاع موج  خواهيم بود. که این وضعیت تا بعداظهر روز شنبه مورخه 95/03/22 ادامه خواهد داشت.

بیشینه سرعت وزش باد برای  کلیه مناطق دور از ساحل تا 16 متر بر ثانیه و برای مناطق نزدیک ساحل تا   12 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

بیشینه ارتفاع موج برای کلیه مناطق نزدیک ساحل تا 1.8 متر و برای مناطق دور از ساحل تا 2.2 متر  پیش بینی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين  اخطاریه در روز سه شنبه مورخه 95/03/18 براي بعداظهرروز چهارشنبه 95/03/19  صادر شده است.

اخطاریه  شماره 9504/د.ما-  95/03/18

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از بعداظهرروز چهارشنبه مورخه 95/03/19 به تدریج از منطقه غرب شاهد افزايش شدت وزش باد و به همراه آن افزايش ارتفاع موج  خواهيم بود.

سرعت وزش باد برای دور از ساحل منطقه آستارا تا 20 متر بر ثانیه و برای بقیه مناطق دور از ساحل تا

  15 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

ارتفاع  بيشينه موج برای کلیه مناطق نزدیک ساحل تا 1.5 متر و برای منطقه دور از ساحل آستارا تا 2.5 متر وبرای بقیه مناطق دور از ساحل حدود  2 متر پیش بینی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين  اخطاریه در تاريخ یک‌‌شنبه 95/02/26 براي اواخر روز دوشنبه 95/02/27 صادر شده است.

 اخطاریه  شماره 9503/د-ما  -  95/02/26

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از غروب روز دوشنبه مورخه 95/02/27 تا  روز سه شنبه مورخ 95/02/28 در تمام مناطق جنوب دریای خزر به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد و به همراه آن افزايش ارتفاع موج  خواهيم بود.

 سرعت وزش باد برای نزدیک ساحل بابلسر و فریدونکنار  20 متر بر ثانیه  و برای بقیه مناطق 18 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

ارتفاع  بيشينه موج برای مناطق دور از ساحل درامیرآباد و بندر ترکمن و بابلسر و بندر فریدونکنار و آستارا  به حدود 2 متر و در بقیه مناطق حدود 1.5 متر پیش بینی می شود.

برای جزئیات بیشتر بولتن زیر را مشاهده بفرمایید.

اخطاريه & دو شنبه 27  ارديبهشت از ساعت 12 تا ساعت 12 روز بعد  :

-   منطقه بندر اميرآباد و بندر تركمن

وضعيت جوي: صاف تا نیمه ابری از اواخر روز به تدریج ابری همراه با رگبار  و رعدوبرق

وضعيت دريا:موج کوتاه، از اواخر روز  مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  غربی تا شمال غربی،اواخر روز 18 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.5 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمالی، اواخر روز 18 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  2  متر

ديد افقي:  متوسط

 

 

2-   منطقه بندر بابلسر و بندر فريدونكنار

وضعيت جوي:صاف تا نیمه ابری از اواخر روز به تدریج ابری همراه با رگبار  و رعدوبرق

وضعيت دريا: موج کوتاه، از اواخر روز  مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال غربی، اواخر روز 20 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال، اواخر روز 18 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 2 متر

ديد افقي:   متوسط

 

 

3-   منطقه بندر نوشهر و رامسر

وضعيت جوي: صاف تا نیمه ابری از اواخر روز به تدریج ابری همراه با رگبار  و رعدوبرق

وضعيت دريا:موج کوتاه، از اواخر روز  مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  جنوب شرقی تا غرب ،اواخر روز 18 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.5 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: جنوب شرقی تا شمال غرب،اواخر روز 18 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:   1.5 متر

ديد افقي:    متوسط

 

 

4-   منطقه بندر انزلي و كياشهر

وضعيت جوي: صاف تا نیمه ابری از اواخر روز به تدریج ابری همراه با رگبار  و رعدوبرق

وضعيت دريا:موج کوتاه، از اواخر روز  مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: جنوب شرقی تا غرب، اواخر روز 18 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  1.5 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: غالبا شمالی،اواخر روز 18 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.5 متر

ديد افقي:    متوسط

 

 

5-   منطقه آستارا

وضعيت جوي:صاف تا نیمه ابری از اواخر روز به تدریج ابری همراه با رگبار  و رعدوبرق

وضعيت دريا:موج کوتاه، از اواخر روز  مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  جنوبی شرقی تا شمال، اواخر روز 18 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.5 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  شمالی، اواخر روز 20 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  2 متر

ديد افقي:   متوسط

 

 

كارشناس پيش‌بيني                                                                                    رئيس اداره هواشناسي دريايي

 

اداره هواشناسی دریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين اخطاريه در تاريخ چهار‌‌شنبه 95/02/01 براي روز جمعه 95/02/03 صادر شده است.

 

اطلاعيه و اخطاريه  شماره 9502/د-ما  -  95/02/01

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از بامداد روز جمعه مورخ 03/02/95 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد و افزايش ارتفاع موج خواهيم بود.

ارتفاع موج در بيشينه خود در مناطق دور از ساحل به حدود 3 متر و در مناطق نزديك به ساحل به حدود 2 متر خواهد رسيد.

سرعت وزش باد نيز در مناطق دور از ساحل تا حداكثر 20 متر بر ثانيه و  در سواحل تا 18 متر بر ثانيه خواهد رسيد. جهت وزش باد نيز غالباً شمالي تا شمال غربي خواهد بود.

اوضاع جوي نيز طي اين مدت ابري همراه با بارندگي خواهد بود.

اطلاعيه و اخطاريه & جمعه 03  ارديبهشت ساعت 00 تا ساعت 12  :

1-   منطقه بندر اميرآباد و بندر تركمن

وضعيت جوي:  ابري همراه با بارندگي

وضعيت دريا: مواج  و توفاني

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل::  شمالي تا شمال شرقي،  18  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  2  متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمالي تا شمال شرقي،  20  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:   3 متر

ديد افقي: ضعيف تا متوسط

 

 

2-   منطقه بندر بابلسر و بندر فريدونكنار

وضعيت جوي: ابري همراه با بارندگي

وضعيت دريا: مواج  و توفاني

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمالي تا شمال شرقي،  18  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمالي تا شمال شرقي،  20  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  3 متر

ديد افقي: ضعيف تا متوسط

 

 

3-   منطقه بندر نوشهر و رامسر

وضعيت جوي: ابري همراه با بارندگي

وضعيت دريا: مواج  و توفاني

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمالي تا شمال شرقي،  18  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمالي تا شمال شرقي،  20  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  3 متر

ديد افقي: ضعيف تا متوسط

 

 

4-   منطقه بندر انزلي و كياشهر

وضعيت جوي: ابري همراه با بارندگي

وضعيت دريا: مواج  و توفاني

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمالي تا شمال شرقي،  18  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمالي تا شمال شرقي،  20  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  3 متر

ديد افقي: ضعيف تا متوسط

 

 

5-   منطقه آستارا

وضعيت جوي: ابري همراه با بارندگي

وضعيت دريا: موج متوسط

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  شمالي تا شمال شرقي،  18  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمالي تا شمال شرقي،  20  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  3 متر

ديد افقي: ضعيف تا متوسط

 

 

كارشناس پيش‌بيني                                                                                    رئيس اداره هواشناسي دريايي

 

اداره هواشناسی دریایی