پيش بيني درياي خزر خروجي مدل METU3 تركيه
هواشناسی دریایی < صفحه اول
 

پیش بینی 3 روزه و 3 ساعته باد و موج  بر اساس مدل METU3 برای دریای خزر (هواشناسی کشور ترکیه)--ارتفاع موج بر حسب متر و سرعت باد بر حسب نات مي باشند

(به روز رساني هر روز دو بار ساعت 11:30 اجراي ساعت 03:30 و 23:30 اجراي ساعت 15:30)

+3  hour

+3 hour

img1 برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید پیش بینی بارش img1 برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید
پیش بینی دما img1 برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید پیش بینی پوشش ابر img1 برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید
img1 برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید