پيش بيني درياي خزر خروجي مدل METU3 تركيه
هواشناسی دریایی < صفحه اول
 

پیش بینی 3 روزه و 3 ساعته باد و موج  بر اساس مدل METU3 برای دریای خزر (هواشناسی کشور ترکیه)--ارتفاع موج بر حسب متر و سرعت باد بر حسب نات مي باشند

(به روز رساني هر روز دو بار ساعت 11:30 اجراي ساعت 03:30 و 23:30 اجراي ساعت 15:30)

+3  hour

+3 hour

برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید پیش بینی بارش برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید
پیش بینی دما برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید پیش بینی پوشش ابر برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید
برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید