اطلاعيه
اطلاعيه < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

 

(pdf)

  اطلاعیه  شماره 5

1396/02/03

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، ازظهر دوشنبه 96/02/04 به تدریج شاهد وزش باد نسبتاً شديد و پیامد آن مواج شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در سواحل و فراساحل استان، 15 متر بر ثانيه با جهت غالباً شمالی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل استان  3/5 و در نزدیک به سواحل 2/5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان و دریانوردان، نسبت به فعالیت در دریا هوشیار باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

  اطلاعیه  شماره 4

1396/02/02

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، ازاوایل شب شنبه 96/02/02 تا ظهر یکشنبه 96/02/03 به تدریج شاهد وزش باد نسبتاً شديد و پیامد آن مواج شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در سواحل و فراساحل استان، 15 متر بر ثانيه با جهت غالباً شمالی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل استان  2/5 و در نزدیک به سواحل 2/0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان و دریانوردان، نسبت به فعالیت در دریا هوشیار باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

 اطلاعیه  شماره 3

1396/01/24

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از بامداد شنبه 25/01/96 به تدریج شاهد وزش باد نسبتاً شديد در بعضی ساعات شدید و پیامد آن مواج شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل و سواحل استان، تا  18 متر بر ثانيه با جهت غالباً شمالی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق فراساحل تا  2.5 و در نزدیک به سواحل 2.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان و دریانوردان، نسبت به فعالیت در دریا هوشیار باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

  اطلاعیه  شماره 2

1396/01/13

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از ظهر روز یکشنبه 96/01/13 از سمت غرب استان شاهد وزش باد نسبتاً شديد و مواج شدن دريا هستيم که تا ظهر دوشنبه ادامه خواهد داشت.

بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل و سواحل استان، تا  16 متر بر ثانيه با جهت غالب غربی و شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در مناطق فراساحل تا  2.5 و در نزدیک به سواحل 2.0 متر برآورد می‌شود.

ضمناً طی این مدت وضعیت هوا بارانی خواهد بود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان و دریانوردان، ظهر روز یکشنبه 13/01/96 نسبت به فعالیت در دریا هوشیار باشند.

                            

 

 

 

 

 

 

(pdf)

اطلاعيه دریایی  شماره 1

1396/01/07

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از ظهر روز سه‌شنبه 96/01/08 به تدریج شاهد وزش باد نسبتاً شديد و مواج شدن دريا هستيم، که این شرایط تا بعدازظهر روز چهار‌شنبه 96/01/09 ادامه خواهد داشت.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل استان تا 15 و در سواحل  12 متر بر ثانيه با جهت غالب شمال تا شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فرا ساحل استان تا   2.0 و در سواحل تا 1.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، کلیه فعالان دریای خزر نسبت به شرایط پیش رو تمهیدات لازم را به عمل آورند.

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

اطلاعيه دریایی  شماره 36

95/12/23

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بامداد روز سه‌شنبه 95/12/24 به تدریج شاهد وزش باد نسبتاً شديد و مواج شدن دريا هستيم، که این شرایط تا عصر روز سه‌شنبه 95/12/24 ادامه خواهد داشت.

ضمناً طی این مدت وضع هوا ابری،گاهی همراه با بارندگی خواهد بود.

بیشینه سرعت وزش باد در سواحل و فرا ساحل شرق استان تا 15 و در بقیه مناطق تا 12 متر بر ثانيه با جهت غالب شمال غربی تا غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فرا ساحل استان تا   2.5 و در سواحل تا 2.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، کلیه فعالان دریای خزر نسبت به شرایط پیش رو تمهیدات لازم را به عمل آورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

اطلاعيه دریایی  شماره 35

1395/12/14

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بامداد روز یکشنبه 95/12/15 به تدریج شاهد وزش باد نسبتاً شديد و مواج شدن دريا هستيم، که این شرایط تا عصر روز دوشنبه 95/12/16 ادامه خواهد داشت.

ضمناً طی این مدت وضع هوا ابری و بارانی خواهد بود.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل استان تا 15 و در سواحل تا 10 متر بر ثانيه با جهت غالب شمال غربی تا غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل استان   2.5 و در سواحل تا 2.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، کلیه فعالان دریای خزر نسبت به شرایط پیش رو تمهیدات لازم را به عمل آورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

 

اطلاعيه دریایی  شماره 34

95/12/07

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بعدازظهر روز یکشنبه 95/12/07 بتدریج شاهد وزش باد نسبتاً شديد و مواج شدن دريا هستيم، که این شرایط تا غروب روز دوشنبه 95/12/08 ادامه خواهد داشت.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل استان تا 15 و در سواحل تا 12 متر بر ثانيه با جهت غالب شمالی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل استان   2.5 و در سواحل تا 2.0 متر برآورد می‌شود.

ضمناً قابل توجه شرکت‌های کشتیرانی بین المللی فعال در دریای خزر، بیشینه ارتفاع موج در عرض‌های بالاتر از 40 درجه(فراساحل دور) تا 4.0 متر پیش بینی می‎شود.

بنابراین توصیه می‌شود، مسئولان بنادر و شیلات و دریابانی،صیادان،مدیریت بحران، هلال احمر،نیروی دریایی ارتش و سپاه و دیگر کاربران دریایی مراقبت‌های لازم را بعمل آورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

اطلاعيه دریایی  شماره 33

1395/11/27

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بامداد روز پنجشنبه 28/11/95 از منطقه غرب استان بتدریج شاهد وزش باد نسبتاً شديد و گاهی شدید و همچنین مواج شدن نسبی دريا هستيم اما از اواخر وقت  روز پنجشنبه مجدداً بتدریج شاهد وزش باد شدید و طوفانی شدن دریا خواهیم بود که اخطار مربوطه متعاقباً صادر و اطلاع رسانی خواهد شد.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل استان تا 17 و در سواحل تا 15 متر بر ثانيه با جهت غالب شمال تا شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل استان   2.0 و در سواحل تا 1.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، کاربران بخش دریایی و صیادان آمادگی لازم را داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

اطلاعيه دریایی  شماره 32

1395/11/21

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بامداد روز جمعه 95/11/22 از منطقه غرب استان بتدریج شاهد وزش باد شديد و مواج شدن دريا هستيم که این شرایط تا بامداد روز شنبه 95/11/23 ادامه خواهد داشت.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل استان تا 20 و در سواحل تا 18 متر بر ثانيه با جهت غالب شمال تا شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل استان   3.0 و در سواحل تا 2.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، مسئولان بنادر و شیلات و دریابانی،صیادان،مدیریت بحران، هلال احمر،نیروی دریایی ارتش و سپاه و دیگر کاربران دریایی آمادگی لازم را داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

اطلاعيه دریایی  شماره 31

1395/11/12

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بامداد روز چهارشنبه 1395/11/13 از منطقه غرب استان بتدریج شاهد وزش باد شديد و مواج شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل استان 20 و در سواحل استان 18 متر بر ثانيه با جهت غالب شمال تا شمال شرقی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل غرب و مرکز استان تا  3.5 و در فرا ساحل  شرق و همچنین در سواحل کلیه مناطق استان تا 2.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، مسئولان بنادر و شیلات و دریابانی،صیادان،مدیریت بحران، هلال احمر،نیروی دریایی ارتش و سپاه و دیگر کاربران دریایی آمادگی لازم را داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

اطلاعيه دریایی  شماره 30

1395/11/07

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از ظهر روز جمعه 95/11/08 در منطقه غرب استان بتدریج شاهد وزش باد شديد و مواج شدن دريا هستيم که این سامانه از بامداد روز شنبه 95/11/09 مرکز و شرق استان را در بر می‌گیرد.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل غرب و مرکز استان تا 20 و در سواحل این مناطق 18 متر بر ثانيه و در سواحل و فراساحل شرق استان تا 12 متر بر ثانيه با جهت غالب  شمالی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل غرب و مرکز استان تا 3.0 و در سواحل این مناطق تا  2.5 متر و در فراساحل شرق استان تا 2.0 و در سواحل تا 1.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، مسئولان بنادر و شیلات و دریابانی، صیادان،مدیریت بحران، هلال احمر،نیروی دریایی ارتش و سپاه و دیگر کاربران دریایی آمادگی لازم را داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

اطلاعيه دریایی  شماره 29

95/11/05

 به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بعدازظهر روز سه شنبه 95/11/05 تا ظهر روز چهارشنبه 95/11/06 از منطقه غرب استان بتدریج شاهد وزش باد شديد و مواج شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل غرب استان 15 و در فرا ساحل مرکز و شرق همچنین در سواحل کلیه مناطق استان 10 متر بر ثانيه با جهت غالب شرقی تا شمال شرقی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل غرب استان تا  2.5 و در فرا ساحل مرکز و شرق همچنین در سواحل کلیه مناطق استان تا 2.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، مسئولان بنادر و شیلات و دریابانی،مدیریت بحران، هلال احمر،نیروی دریایی ارتش و سپاه و دیگر کاربران دریایی آمادگی لازم را داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

 اطلاعيه دریایی  شماره 28  

03/11/1395

 

پیرو اطلاعیه شماره 27 در تاریخ 95/11/02، به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بعدازظهر یکشنبه 95/11/03 از منطقه غرب استان بتدریج شاهد وزش باد شديد و مواج شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل استان تا 20 و در سواحل 15 متر بر ثانيه با جهت غالب شمال تا شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل استان تا  3.0 و در مناطق نزدیک ساحل تا 2.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، مسئولان بنادر و شیلات و دریابانی،مدیریت بحران، هلال احمر،نیروی دریایی ارتش و سپاه و دیگر کاربران دریایی آمادگی لازم را داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

 

اطلاعیه دریایی شماره 27

 95/11/02

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بعدازظهر یکشنبه 95/11/03 از منطقه غرب استان بتدریج شاهد وزش باد شديد و مواج شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل استان 15 و در سواحل تا 12 متر بر ثانيه با جهت غالب شمال تا شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل استان تا  2/5 و در مناطق نزدیک ساحل تا 2/0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می‌شود، مسئولان بنادر و شیلات و دریابانی،مدیریت بحران، هلال احمر،نیروی دریایی ارتش و سپاه و دیگر کاربران دریایی آمادگی لازم را داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

 اطلاعيه دریایی  شماره 26  

30/10/1395

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بامداد جمعه 01/11/95 درمنطقه غرب استان شاهد وزش باد شديد و مواج شدن نسبی دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در فرا ساحل غرب استان 18 و در سواحل تا 15 متر بر ثانيه با جهت غالب شمال تا شمال غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در فراساحل غرب استان تا  2.5 و در مناطق نزدیک ساحل همان منطقه تا 2.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، مسئولان بنادر و شیلات و دریابانی،مدیریت بحران، هلال احمر،نیروی دریایی ارتش و سپاه آمادگی لازم را داشته باشند و همچنین صیادان پره و کیلکا و فعالان دیگر دریایی نیز مراقبت های لازم را بعمل آورند. 

 

 

 

 

 

 اطلاعيه  شماره 25  

1395/10/24

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بامداد روز شنبه 95/10/25 تا عصر همان روز شاهد وزش باد نسبتاً شدید و گاهی شدید و به تبع آن مواج شدن نسبی دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در سواحل و فرا ساحل مناطق غربی و مرکزی استان 18 متر بر ثانيه با جهت غالب غربی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج در سواحل و فرا ساحل مناطق غربی و مرکزی استان تا  2.5 متر برآورد می گردد.

بنابراین توصیه می شود، مسئولان بنادر و شیلات و دریابانی، مدیریت بحران، هلال احمر، نیروی دریایی ارتش و سپاه آمادگی لازم را داشته باشند و همچنین صیادان پره و کیلکا و فعالان دیگر دریایی نیز مراقبت های لازم را به عمل آورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

اطلاعيه  شماره 23  

95/09/23

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر ميرساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشههاي پيش‏يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بعدازظهر روز چهارشنبه 95/09/24 از سمت غرب استان شاهد وزش باد شديد و مواج شدن دريا هستيم.

بیشینه سرعت وزش باد در سواحل و دور از ساحل مرکز و غرب استان 20 متر بر ثانيه و در سواحل و دور از ساحل شرق استان تا 15 متر بر ثانيه که جهت غالب آن شمالی پیشبینی میشود.

بيشينه ارتفاع موج درمرکز و غرب استان در مناطق دور از  ساحل تا  3.5 متر و در مناطق نزدیک ساحل تا 3.0 متر و برای دور از ساحل شرق استان 3.0 متر و  در مناطق نزدیک ساحل تا 2.5 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان، از بعدازظهر روز چهارشنبه 95/09/24 با هماهنگی مسئولان بنادر و شیلات نسبت به فعالیت در دریا مراقبت های لازم را به عمل آورند. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

 اطلاعيه  شماره 22

11/1395/09

 برای غرب مازندران

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از اوایل شب جمعه 1395/09/12 در سمت غرب مازندران و گيلان شاهد وزش باد شديد و مواج شدن دريا هستيم كه همراه با رگبار باران خواهد بود.

بیشینه سرعت وزش باد در سواحل و دور از ساحل غرب استان 18 متر بر ثانيه و جهت غالب آن جنوب تا جنوب غربی پیش بینی می شود.

بيشينه ارتفاع موج در غرب استان در مناطق دور از  ساحل تا  3.0 متر و  در مناطق نزدیک ساحل تا 2.0 متر و برای دور از ساحل شرق استان 2.0 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان، از اوایل شب جمعه 1395/09/12 تا ظهر شنبه 1395/09/13 با هماهنگی مسئولان بنادر و شیلات نسبت به فعالیت در دریا مراقبت های لازم را به عمل آورند. 

                                                                                                               

سيد محمدرضا رضوي

مديركل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعيه  شماره 21

1395/09/02

 

به اطلاع كليه فعالان درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،از بعدازظهر روز سه شنبه 95/09/02 از سمت غرب وگيلان و ‌به تدریج در سواحل مازندران، شاهد وزش باد شديد، مواج شدن دريا هستيم كه همراه با  بارش باران و كاهش محسوس دما خواهد بود.

بیشینه سرعت وزش باد در مناطق ساحلي حدود 15 متر بر ثانيه و در مناطق دور از ساحل حدود 20 متر بر ثانيه و جهت غالب آن ابتدا غربي، سپس شمال غربي و شمالي پیش بینی می شود.

بيشينه ارتفاع موج در غرب استان در مناطق دور از  ساحل تا  3.5  و  در مناطق نزدیک ساحل تا  2.5 متر و در شرق استان به ترتیب 3 و 2 متر برآورد می‌شود.

بنابراین توصیه می شود، فعالان درياي خزر در استان مازندران، به خصوص صيادان و دريابانان، از بعداظهر روز سه شنبه 95/09/02 تا اطلاع ثانوي نسبت به فعالیت در دریا مراقبت های لازم را به عمل آورند. 

                                                                                                               

سيد محمدرضا رضوي

مديركل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعيه شماره 19 95/08/03

اين اطلاعيه در روز ‌دوشنبه 95/08/03 براي ظهر روز دوشنبه 95/08/03 صادر شده است.

 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌از ظهر روز دوشنبه 95/08/03 ، شاهد افزايش شدت وزش باد از سمت غرب خزر جنوبی می باشیم كه پيامد آن دریا مواج خواهد شد.

بیشینه سرعت وزش باد به ویژه در مناطق غربی خزر جنوبی و مازندران حدود 15 متر بر ثانيه و جهت غالب آن  شمال شرقی پیش بینی می شود.

بيشينه ارتفاع موج در دور از  ساحل حدود 3 متر و  در مناطق نزدیک ساحل حدود 2 متر برآورد می شود.

بنابراین توصیه می شود، از ظهر روز دوشنبه تا صبح چهارشنبه فعالان دریای خزر از جمله صیادان، مسئولان شیلاتی و بندری و نیروهای انتظامی و نظامی، با توجه به موارد مطرح شده در این اطلاعیه مراقبت های ویژه را بعمل آورند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه شماره 18 95/07/24

اين اطلاعيه در روز ‌شنبه 95/07/24 براي روز دوشنبه 95/07/26 صادر شده است.

 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌از صبح روز دوشنبه 95/07/26 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد از فرا ساحل خزر جنوبی خواهيم بود كه  به تدریج مناطق ساحلی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و پيامد اين اتفاق افزايش ارتفاع موج خواهد بود.

سرعت وزش باد شديد در دور از  ساحل غرب استان بیش از 20 متر بر ثانيه و در سواحل تا حدود 20 متر بر ثانيه  پيش‌بيني مي‌شود. جهت وزش باد نيز شمالی تا شمال شرقی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در دور از  ساحل حدود 4 متر و  سواحل حدود 3 متر برآورد می شود.

به این ترتیب توصیه می شود، از ظهر روز دوشنبه تا پایان روز سه شنبه مسئولان شیلاتی و بندری و نیروهای انتظامی و نظامی مراقبت های ویژه را به عمل آورده و فعالان دریای خزر از قبیل صیادان و دریا نوردان و صاحبان شناورهای سبک و سنتی از فعالیت در دریا پرهیز نمایند.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه شماره 17 95/07/22

اين اطلاعيه در روز پنج‌شنبه 95/07/22 براي روز شنبه 95/07/24 صادر شده است.

 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌از ظهر روز شنبه 95/07/24 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد از فرا ساحل و سواحل غربی خزر جنوبی خواهيم بود كه پيامد اين اتفاق افزايش ارتفاع موج خواهد بود.

سرعت وزش باد شديد در سواحل و فرا ساحل،تا 15 متر بر ثانيه پيش‌بيني مي‌شود. جهت وزش باد نيزً شمال تا شمال غربی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در فرا ساحل  به حدود 2.5 متر و  سواحل به حدود 2 متر مورد انتظار است.

بنابراین ضروری است کلیه کاربران دریایی خصوصا شناورهای سنتی صیادی نکات ایمنی را با توجه به متن اطلاعیه رعایت کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه شماره 16 95/06/31

اين اطلاعيه در روز چهار‌‌شنبه مورخه 95/06/31 براي روز پنجشنبه 95/07/01 صادر شده است.

 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از روز پنجشنبه مورخ 95/07/01 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد از فرا ساحل و سواحل شرقی خزر جنوبی خواهيم بود كه پيامد اين اتفاق افزايش ارتفاع موج خواهد بود.

سرعت وزش باد شديد در فرا ساحل،تا 15گاهی تا 17 متر بر ثانيه و  در سواحل تا 12 گاهی تا 15 متر بر ثانيه پيش‌بيني مي‌شود. جهت وزش باد نيزً شمال تا شمال غربی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در فرا ساحل  به حدود 2.5 متر و  سواحل به حدود 2 متر مورد انتظار است.

بنابراین طی روزهای پنجشنبه، جمعه و همچنین شنبه و یکشنبه شنا ممنوع می باشد و در انجام فعالیت های دیگر نکات ایمنی رعایت شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه شماره 15 95/06/25

اين اطلاعيه در تاريخ پنج‌‌شنبه 95/06/25 براي بامداد روز جمعه 95/06/26 صادر شده است.

 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از بامداد روز جمعه مورخ 95/06/26 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد از فرا ساحل و سواحل غربی خزر جنوبی خواهيم بود كه پيامد اين اتفاق افزايش ارتفاع موج خواهد بود.

سرعت وزش باد شديد در فرا ساحل،تا 20 متر بر ثانيه و  در سواحل تا 15 گاهی تا 17 متر بر ثانيه پيش‌بيني مي‌شود. جهت وزش باد نيزً شمال تا شمال شرقی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در فرا ساحل گیلان به حدود 2.5 متر و  ساحلی آن به حدود 2 متر و بيشينه ارتفاع موج در فرا ساحل مازندران به حدود 2 متر و  ساحلی آن به حدود 1.5 متر مورد انتظار است.

بنابراین طی روزهای جمعه و شنبه و یکشنبه شنا ممنوع می باشد و در انجام فعالیت های دیگر نکات ایمنی رعایت شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه شماره 14 95/06/18

اين اطلاعيه در تاريخ پنج‌‌شنبه 95/06/18 براي بعداظهر روز شنبه 95/06/20 صادر شده است.

 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از بعداظهر روز شنبه مورخ 95/06/20 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد در سواحل جنوبی دریای خزر خواهيم بود كه پيامد اين اتفاق افزايش ارتفاع موج خواهد بود.

سرعت وزش باد شديد در فرا ساحل،تا 25 متر بر ثانيه و  در سواحل تا 17 متر بر ثانيه پيش‌بيني مي‌شود. جهت وزش باد نيز غالباً شمالی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در فرا ساحل به حدود 3.5 متر و در سواحل به حدود 2.5 متر مورد انتظار است.

بنابراین طی روزهای شنبه و یکشنبه شنا و فعالیت های دریانوردی و صیادی توصیه نمی شود.

 

 

 

اداره هواشناسی دریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه شماره 13 95/06/15

اين اطلاعيه در تاريخ دو‌‌شنبه 95/06/15 براي اواخر روز سه‌شنبه 95/06/16 صادر شده است.

 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از اواخر روز سه شنبه مورخ 95/06/16 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد در سواحل جنوبی دریای خزر خواهيم بود كه پيامد اين اتفاق افزايش ارتفاع موج خواهد بود.

سرعت وزش باد شديد در فرا ساحل،تا 20 متر بر ثانيه و  در سواحل تا 15 متر بر ثانيه پيش‌بيني مي‌شود. جهت وزش باد نيز غالباً شمالی خواهد بود.

بيشينه ارتفاع موج در فرا ساحل به حدود 3 متر و در سواحل به حدود 2 متر مورد انتظار است.

بنابراین طی روزهای دوشنبه و سه شنبه شنا توصیه نمی شود. برای روز چهارشنبه فعالیت های دریانوردی و صیادی نیز ممنوع می باشد.

 

 

 

اداره هواشناسی دریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه و اخطاریه شماره 12 95/04/31

اين اطلاعيه در روز پنج‌‌شنبه مورخه 95/04/31 براي بامداد روز ‌شنبه 95/05/02 صادر شده است. 

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از بامداد روزشنبه مورخ 95/05/02 به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد ابتدا در سواحل گلستان و سواحل شرقي مازندران خواهيم بود كه به تدريج سواحل مرکزی و غربی استان مازندران را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. پيامد آن دریا مواج خواهد شد.

بنابراین پيش‌بيني مي‌شود كه سرعت وزش باد شديد در مناطق دور از ساحل، تا 18 متر بر ثانيه و  در سواحل تا 16 متر بر ثانيه برسد. جهت وزش باد نيز غالباً شمال غربي و غربي خواهد بود

بيشينه ارتفاع موج در مناطق دور از ساحل به بیش از 3  متر و در مناطق نزديك به ساحل به بیش از 2 متر خواهد رسيد.

اين شرايط در حالي اتفاق مي‌افتد كه اوضاع جوي طي اين مدت نيمه ابري تا ابری همراه با بارش پراکنده پيش‌بيني شده است.

 

 

 

 

 

 

 

رئيس اداره هواشناسي دريايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين  اطلاعیه در روز دو شنبه مورخه 95/04/10 براي بامداد روز شنبه 95/04/12  صادر شده است.

اطلاعيه  شماره 9508/د.ما-  95/04/10

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از بامداد روز شنبه مورخه 95/04/10 به تدریج از منطقه غرب شاهد افزايش شدت وزش باد و به همراه آن افزايش ارتفاع موج  خواهيم بود.

بیشینه سرعت وزش باد برای دور از ساحل منطقه آستارا تا 15 متر بر ثانیه و برای بقیه مناطق دور از ساحل و نزدیک ساحل تا   12 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

ارتفاع  بيشينه موج برای مناطق دور از ساحل غرب و مرکز دریای خزر تا 2 متر  برای نزدیک ساحل تا 1.4 متر  وبرای مناطق دور از ساحل شرق دریای خزر حدود  1.5 متر پیش بینی می شود.

 

اداره دریایی مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين  اطلاعیه در روز دو شنبه مورخه 95/04/10 براي بعداظهرروز چهارشنبه 95/03/19  صادر شده است.

اطلاعيه  شماره 9507/د.ما-  95/03/17

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، از بعداظهرروز چهارشنبه مورخه 95/03/19 به تدریج از منطقه غرب شاهد افزايش شدت وزش باد و به همراه آن افزايش ارتفاع موج  خواهيم بود.

سرعت وزش باد برای دور از ساحل منطقه آستارا تا 20 متر بر ثانیه و برای بقیه مناطق دور از ساحل تا

  15 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

ارتفاع  بيشينه موج برای کلیه مناطق نزدیک ساحل تا 1.5 متر و برای منطقه دور از ساحل آستارا تا 2.5 متر وبرای بقیه مناطق دور از ساحل حدود  2 متر پیش بینی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين  اطلاعیه در تاريخ دو شنبه 95/03/03 براي اواخر شب سه شنبه 95/03/04  و روز چهارشنبه صادر شده است.

اطلاعيه  شماره 9506/د.ما-  95/03/03

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي، شب سه شنبه مورخه 95/03/03 منطقه بندر امیرآباد و آستارا و از روز چهارشنبه مورخه 95/03/04 به تدریج از منطقه غرب شاهد افزايش شدت وزش باد و به همراه آن افزايش ارتفاع موج  خواهيم بود.

سرعت وزش باد برای  کلیه مناطق دریای خزر تا  15 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

ارتفاع  بيشينه موج برای کلیه مناطق دریای خزر حدود  2 متر پیش بینی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين  اطلاعیه در تاريخ پنج شنبه 95/02/30 براي اواخر شب پنج شنبه 95/02/30 صادر شده است.

اطلاعيه  شماره 9505/د.ما-  95/02/30

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از شب پنج شنبه مورخه 95/02/30 تا اواخر شب جمعه مورخ 95/02/31 در تمامی مناطق جنوب دریای خزر خصوصا مناطق غربی به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد و به همراه آن افزايش ارتفاع موج  خواهيم بود.

سرعت وزش باد برای مناطق ساحلی دریای خزر تا 10 متر بر ثانیه  و برای مناطق دور از ساحل دریای خزر 15 متر بر ثانیه پیش بینی می شود.

ارتفاع  بيشينه موج برای مناطق ساحلی دریای خزر به حدود 1.2 متر و برای مناطق دور از ساحل دریای خزر 2 متر پیش بینی می شود.

برای جزئیات بیشتر بولتن زیر را مشاهده بفرمایید.

جمعه 31   ارديبهشت از ساعت 00 تا ساعت 12  :

1-   منطقه بندر اميرآباد و بندر تركمن

وضعيت جوي: ابری همراه با بارندگی

وضعيت دريا: نسبتا مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: غربی، 15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: غربی، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.2 متر

ديد افقي: خوب،گاهی متوسط

 

 2-   منطقه بندر بابلسر و بندر فريدونكنار

وضعيت جوي: ابری همراه با بارندگی

وضعيت دريا:  مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  غربی ، 15  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  غربی،10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 1.5متر

ديد افقي: خوب،گاهی متوسط

 

 3-   منطقه بندر نوشهر و رامسر

وضعيت جوي: ابری همراه با بارندگی

وضعيت دريا:  مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:   غربی ،15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  شمال تا شمال غربی، 15  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:   1.8 متر

ديد افقي: خوب،گاهی متوسط

 

 4-   منطقه بندر انزلي و كياشهر

وضعيت جوي: ابری همراه با بارندگی

وضعيت دريا: مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمالی،10  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  1.2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  شمالی،15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.5 متر

ديد افقي: خوب،گاهی متوسط

 

 5-   منطقه آستارا

وضعيت جوي: ابری همراه با بارندگی

وضعيت دريا: مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال شرقی، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.5متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمالی، 15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  2 متر

ديد افقي: خوب،گاهی متوسط

 

جمعه 31  ارديبهشت از ساعت 12 تا ساعت 24  :

1-   منطقه بندر اميرآباد و بندر تركمن

وضعيت جوي:ابری همراه با بارندگی

وضعيت دريا: مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: غربی، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  غربی، 15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.8 متر

ديد افقي:  متوسط

 

 2-   منطقه بندر بابلسر و بندر فريدونكنار

وضعيت جوي: ابری همراه با بارندگی

وضعيت دريا: مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: غربی، 10  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.2متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال تا غرب، 15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 2 متر

ديد افقي:   متوسط، گاهی ضعیف

 

 3-   منطقه بندر نوشهر و رامسر

وضعيت جوي: ابری همراه با بارندگی

وضعيت دريا: مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  شمال تا شمال غرب ،10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال تا شمال غرب،15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:   2 متر

ديد افقي:    متوسط، گاهی ضعیف

 

 4-   منطقه بندر انزلي و كياشهر

وضعيت جوي:ابری همراه با بارندگی

وضعيت دريا: مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: متغییر، 8  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  1.2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمالی، 15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  2 متر

ديد افقي: متوسط، گاهی ضعیف

 

 5-   منطقه آستارا

وضعيت جوي: ابری همراه با بارندگی

وضعيت دريا: مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: متغییر، 8  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمالی، 15  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 2 متر

ديد افقي:  متوسط، گاهی ضعیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعيه  شماره 9504/د-ما  -  95/02/12

به اطلاع كليه فعالان در درياي خزر مي رساند كه بر اساس تجزيه و تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي و خروجي مدلهاي عددي جوّي و دريايي،‌ از غروب روز دوشنبه مورخه 95/02/13 تا بامداد روز سه شنبه مورخ 95/02/14 در برخی نقاط شرقی و مرکزی دریای خزر به تدريج شاهد افزايش شدت وزش باد و به همراه آن افزايش ارتفاع موج  خواهيم بود.

سرعت وزش باد در مناطق آستارا ، انزلی ،کیاشهر، نوشهر ، رامسر، فریدونکنار و بابلسر تا 15 متر بر ثانیه  و برای مناطق شرقی دریای خزر 18 متر بر ثانیه خواهد رسید.

ارتفاع  بيشينه موج برای مناطق دور از ساحل درامیرآباد و بندر ترکمن  به حدود 1.5 متر و در بقیه مناطق حدود 1.2 متر خواهدر رسید.

برای جزئیات بیشتر بولتن زیر را مشاهده بفرمایید.

اطلاعيه & دوشنبه 13  ارديبهشت از ساعت 12 تا ساعت 24  :

1-   منطقه بندر اميرآباد و بندر تركمن

وضعيت جوي:  ابری  همراه با بارش  باران

وضعيت دريا: موج کوتاه، به تدریج مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال تا شمال غربی، 15  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1  متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال تا شمال غربی،  18 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.5 متر

ديد افقي: متوسط، گاهی ضعیف

 

 

2-   منطقه بندر بابلسر و بندر فريدونكنار

وضعيت جوي:  ابری  همراه با بارش  باران

وضعيت دريا: موج کوتاه، به تدریج مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال تا شمال غربی، 15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال تا شمال غربی، 15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 1.2 متر

ديد افقي: متوسط، گاهی ضعیف

 

 

3-   منطقه بندر نوشهر و رامسر

وضعيت جوي:  ابری  همراه با بارش  باران

وضعيت دريا: موج كوتاه، دور از ساحل با افزایش موج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال شرقی تا شمال غربی ، 15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 0/8 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال شرقی تا شمال غربی ، 15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:   1.2 متر

ديد افقي:متوسط، گاهی ضعیف

 

 

4-   منطقه بندر انزلي و كياشهر

وضعيت جوي: ابری  همراه با بارش  باران

وضعيت دريا: موج كوتاه، دور از ساحل با افزایش موج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال شرقی تا شمال غربی،12 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  0/8 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  شمال شرقی تا شمال غربی،15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.2 متر

ديد افقي: متوسط، گاهی ضعیف

 

 

5-   منطقه آستارا

وضعيت جوي:  ابری  همراه با بارش  باران

وضعيت دريا: موج كوتاه، دور از ساحل با افزایش موج  

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال شرقی تا شمال غربی،10 گاهی تا 15 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 0/8 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  شمال شرقی تا شمال غربی،12 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.2 متر

ديد افقي:  متوسط، گاهی ضعیف

 

 

كارشناس پيش‌بيني                                                                                    رئيس اداره هواشناسي دريايي

 

اداره هواشناسی دریایی