وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی < صفحه اول

آخرین به روز رسانی چهارشنبه  1400/03/26 

===========================================================================================

هشدار هواشناسی دریایی سطح ... شماره ... مورخ1400/03/03  ===========================================================================================

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 08  چهارشنبه  1400/03/26  تا  ساعت  20 روز  چهارشنبه  1400/03/26

12 Hours Marine Forecast From 06-16-2021, 04:30 UTC to 06-16-2021, 16:30 UTC

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 20‎‎‎  چهارشنبه  1400/03/26  تا  ساعت  08 روز پنجشنبه  1400/03/27

 

12 Hours Marine Forecast From 06-16-2021, 16:30 UTC to 06-17-2021, 04:30 UTC

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیش بینی دریایی 5 روزه از  چهارشنبه 1400/03/26  تا  یکشنبه  1400/03/30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

پیش بینی 4 روزه دریای خزر بر اساس مدل SWAN  سازمان هواشناسی کشور

پیش بینی 3 روزه دریای خزر بر اساس مدل METU3 

آخرين تصاوير ماهواره اي

آخرين تصاوير رادار

آخرين داده‌هاي بويه‌ها

پيش بيني بارش پژوهشكده هواشناسي كشور

ماهنامه هواشناسي دريايي

( ماه آوریل 2017)

پيش بيني موج درياي خزر

پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي

تهك دريايي

پيش بيني 5 روزه باد، دماي هوا، بارش، دماي سطحي، پوشش ابري و رطوبت نسبي- مركز  ECNMO

تفسير تصاوير رادار

پيش بيني هاي  Meteox

تفسير تصاوير ماهواره‌اي در هواشناسي

 

CASPCOM

 

WMO

 

عضويت در سايت

 

نظرات و پيشنهادات

   

 

 

آخرين تصاوير ماهواره اي

اداره هواشناسی دریایی